Aktuality

Dotace MSK

Chtěli bychom poděkovat za dotaci Moravskoslezskému kraji, který nás v roce 2015 podpořil částkou 975 000,-

  • 15.10.2015
Den otevřených dveří

V rámci týdne sociálních služeb, pod záštitou Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, které jsme členem, otevřeme dne 06.10.2015 od 9:00 - 17:00 náš Domov pro seniory OASA, široké veřejnosti. Tímto všechny srdečně zveme k návštěvě našeho zařízení. Těší se kolektiv sestřiček i našich seniorů.

  • 24.09.2015
projekt pod záštitou MPSV, EU a ESF

V roce 2013 byl naši společnosti Seniorcentrum OASA, s.r.o. schválen projekt: Seniorcentrum OASA Petřvaldík školí své zaměstnance, ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Tento projekt je označen č. CZ.1.04/3.1.03/A7.00081 a podporován také Evropským sociálním fondem v ČR ve spolupráci s EU. Projekt byl oficiálně zahájen ke dni 01.10.2013 a ukončen ke dni 30.6.2015. Cílem projektu bylo získání, prohloubení nebo aktualizace odborných a manažerských znalostí a dovedností zaměstnanců společnosti v oblasti péče o seniory. Tento projekt byl zpracován z důvodů udržení konkurenceschopnosti, vysokého standardu poskytovaných služeb a zajištění jistoty práce pro zaměstnance.

  • 25.08.2015